قیمت خرده قطره چکان

قیمت خرده قطره چکان  نسبت به قیمت عمده ی آن بسیار مناسب بوده و هر فردی می تواند آن را خریداری بنماید

قطره چکان چیست؟

قطره چکان و سیله ی پلاستیکی یا شیشه ی میباشد که یک طرف آن دارای حباب لاستیکی قابل ارتجاع و طرف دیگر آن

یک میله ی پلاستیکی یا شیشه ی با نوک بسیار باریک است

و همچنین طول لوله ی قطره چکان با ارتفاع دهانه ی ظرف محتوای مایع مورد استفاده متناسب است

و از چند سانتی متر تجاوز نمی کند

معمولا از قطره چکان برای ریختن معرف ها یا بر داشتن محلول های که بخار ستمی تولید می کنند

یا محلول های که احتمال خطر آنها هنگام ریختن  به دست و لباس زیاد است استفاده می کنند

انواع اتصالات آبیاری
انواع اتصالات آبیاری قطره ای ترکیه

قیمت خرده قطره چکان

 

و همچنین باید گفت که قطره چکان ها از نظر فشار به دو دسته تقسیم می شوند

  • قطره چکان آبیاری با تنظیم سیستم فشار
  • قطره چکان آبیاری بدون تنظیم سیستم فشار

منظور از قطره چکان های آبیاری بدون سیستم تنظیم فشار یعنی هنگام  تغییرات در فشار همچنین میزان آبدهی شان نیز تغییر می کند

اما قطره چکان های که دارای تنظیم فشار هستند در محدوده ی زیادی از تغییرات میزان آبدهی ثابتی دارند

قیمت خرده قطره چکان  با توجه به وضعیت امروزه ی بازار از وضعیت خوبی برخوردار میباشد و باید گفت که

این قطره چکان ها دارای قیمتی مناسب بوده و به گونه ی طراحی شده است که افراد به توانند آن را

در هر تعدادی که دوست داشته باشند خریداری بنمایند

منبع : http://wateragro.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید